شرف دست همین بس که نوشتن با اوست

خوشترین مایه ی دلبستگیه من با اوست

شرف دست همین بس که نوشتن با اوست

خوشترین مایه ی دلبستگیه من با اوست

"...ن والقلم و ما یسطرون"

سلام
من بهارم
متولد روزهایی که بوی فرا رسیدن بهار همه جا را پر کرده است
روزهای پر جنب و جوش
پر از سرزندگی
پر از حس تازگی...
سعی میکنم به همان طراوت و شادابی باشم

توی زندگیم روزهای تلخ زیادی داشتم ولی نیومدم اینجا از روزای تلخم بگم ، بخاطر همه سختیهایی که داشتم و بهم کمک کرد تا قویتر بشم خدا رو شکر میکنم ، من و دنیا چیزی به هم بدهکار نیستیم ، تمام بدی هاش رو حلال کردم

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

مادر

آهای انسان چشم هایت را باز کن

درختان را ببین

در بهار سبزی شان شفاف است

انگار خالقی چیره دست در ترکیب رنگهای سبز و آبی

نور نیز پاشیده است

و اکنون در تابستان پخته تر شده اند و کدر

به سوی مرگ میروند

آیا نمی بینی که زندگی درخت مثالی از زندگی توست؟

در جوانی دلت پاک وشفاف است

همه چیز را زیبا می بینی

بهار دلت همه را شاداب می کند

ولی بزرگتر که شدی

خودت اجازه می دهی دلت سیاه و کدر شود

آیا کدر شدن روحت نشانی از بزرگ شدنت است؟

درختی دارم که حتی در تابستان نیز برگهایش شفاف است

خالق او در دلش نور پاشیده

در سرش عقل

و در قلبش احساس

او نگذاشته که شفافی برگهایش رو به کدری رود

او را میشناسی

" مادرم " است...

  • ۹۱/۰۲/۲۷
  • بهار ..