شرف دست همین بس که نوشتن با اوست

خوشترین مایه ی دلبستگیه من با اوست

شرف دست همین بس که نوشتن با اوست

خوشترین مایه ی دلبستگیه من با اوست

"...ن والقلم و ما یسطرون"

سلام
من بهارم
متولد روزهایی که بوی فرا رسیدن بهار همه جا را پر کرده است
روزهای پر جنب و جوش
پر از سرزندگی
پر از حس تازگی...
سعی میکنم به همان طراوت و شادابی باشم

توی زندگیم روزهای تلخ زیادی داشتم ولی نیومدم اینجا از روزای تلخم بگم ، بخاطر همه سختیهایی که داشتم و بهم کمک کرد تا قویتر بشم خدا رو شکر میکنم ، من و دنیا چیزی به هم بدهکار نیستیم ، تمام بدی هاش رو حلال کردم

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

شانس

چرا سنگ به او می اندازی؟

چرا او را از خود میرانی؟

چرا او را آزار می دهی؟

او آمده است برای تو...

بخاطر تو...

چرا او را نمیخواهی...

فقط یک بار آمده است و اگر او را برانی شاید برای همیشه برود...

خواهش میکنم صدایش کن...

 اینقدر خودخواه نباش...

اینقدر مغرور نباش...

وای...

 دارد میرود...

دیدی چکار کردی؟

هی...آهای...هی تو...برگرد...برگرد...

رفت...

تقصیر خودش بود، باید خودش را معرفی می کرد...

تو او را نشناختی، درک میکنم، چون من هم وقتی اولین بار او را دیدم نشناختم...

من هم مثل تو او را از خودم دور کردم...

رفت و دیگر برنگشت...

متأسفم اشتباه کردی...

او "شانس" بود!!!

  • ۹۰/۰۴/۱۷
  • بهار ..